ISTORIJAT

LIVNICA DANAS

TOPIONICA (dve peći po 500 kg)
topionica
RUČNA OBRADA SLOVA
rucna obrada slova

U današnjem poslovanju livnice „Jeremić“ razvili smo dva pravca proizvodnje:

Prvi pravac se odnosi na očuvanje tradicije izrade umetničkih dela po originalnim zamislima vajara , koji uključuje i vajarske skice, dopojasne vajarske portrete, reljefe, bareljefe, odličja , kao i unikatne komade namenjene enterijeru.
Tako su, u ovom periodu, urađena sledeća dela :

Drugi pravac je mašinsko livenje parkovskog mobilijara, kao i delovi za autobuse, tramvaje, trolejbuse i sl.

Trudimo se da ponudimo kompletnu uslugu, tako da smo, pre otprilike četiri godine, počeli da primenjujemo tehnologiju izgubljenog voska. U sklopu same livnice postoji i vajarski atelje, koji pomaže boljem razumevanju između majstora i umetnika. Smatramo da ne postoji zahtev klijenta, koji se ne može ispuniti, i svaka zahtevna porudžbina za nas je izazov.

 

cizleraj
atelje
obrada na strugu
priprema kalupa za livenje tehnologijom izgubljenog voska
prostorija za patiniranje
kalupovanje na pesku
slajferaj
gruba obrada
magacin


<<< Prethodna stranica