IGRALI SE
KONJI VRANI
Nikola Pasic

Kompozicija "IGRALI SE KOJI VRANI" je postavljena ispred doma Narodne Skupštine u Beogradu 1935. godine. Osim ove kompozicije izradili smo i sve livene elemente u samom zdanju i van njega.

Autori : Toma Rosandić

konj ispred skupstine
konj