KRALJ
NIKOLA I PETROVIĆ
NJEGOŠ
Nikola Pasic

Spomenik je podignut u Nikšiću, Crna Gora, 2006. godine. Kralj Nikola I Petrović Njegoš na konju spomenik izrađen u bronzi visine je 5 metara. Ukupna visina spomenika sa postamentom u kamenuje 9 metara.

Autori : Miodrag Živković

glava
glava konja