MAJKA TEREZA
majka tereza

Skoplje, 1998. godine. Visina spomenika je 3.5 metara.

Autor : Tome Serafimovski