SVETI
KLIMENT OHRIDSKI
Sveti Kliment Ohridski

Spomenik je visine 4.5 metara i nalazi se u Ohridu. Podignut je 2005. godine.

Autor : Tome Serafimovski