VAJARI

DRAGOMIR ARAMBAŠIĆ

 

budjenje
BUĐENJE
Beograd, Kalemegdan

Dragomir Arambašić rođen je u Beogradu 1881. godine. Bavio se vajarstvom. Studije na Trgovačkoj akademiji započeo je u Geri a završio i Beču. Slikarstvo je učio privatno u Ermantingenu u Švajcarskoj i u Minhenu, gde se inače lečio od tuberkuloze pluća.

Želja da se bavi vajarstvom uslovljena je njegovim poznanstvom sa češkim vajarem Janom Konjarekom. Studije vajarstva započinje u Drezdenu kod profesora Vernera, a diplomira u Reggio Institutu di Belle Arti San Luca u Rimu kod profesora E. Ferarija. Usavršavao se u Parizu kod profesora P. Mersijea.

Jedno vreme bio je ratni slikar, a zbog patriotskih aktivnosti u Prvom svetskom ratu bio je u logorima u Mađarskoj, Poljskoj i Austriji, a u Drugom svetskom ratu u Nemačkoj.

Bio je član LADE i Udruženja slikara i vajara, ratnika. Jedan je od osnivača Udruženja likovnih umetnika u Beogradu. Učestvovao je na grupnim izložbama u zemlji: Peta jugoslovenska izložba, Prva izložba srpskog umetničkog udruženja, Prva izložba Udruženja slikara i vajara ratnika. Izlagao je u Rimu, Parizu, Londonu...

Dobitnik je nagrade Udruženja francuskih umetnika "Mansion" (1920). Radio je aktove, portrete i figure istorijskih ličnosti, animalističke studije, plakete, medalje kao i skulpture za javne prostore i dekoraciju fasada. Odlikovan je ordenom Palme Francuske vlade.